Wypowiedź Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Komisarz Neelie Kroes ( Zobacz Video )      |      Informacja prasowa Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji      |      Już ponad 14 000 osób odwiedziło quizzy na stronie bezpiecznymiesiac.pl!

SECURE 2013

SECURE jest coroczną konferencją poświęconą w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu i adresowaną do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny.

Odwiedź stronę

KONFERENCJA TIKE 2013

Technologie Informacyjne i komunikacyjne dla edukacji
Łomża, 23 października 2013 roku

Odwiedź stronę

QUIZ PLIK I FOLDER

Zapraszamy młodych internautów do sprawdzenia swojej znajomości zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Odwiedź stronę

NISHA QUIZ

Quiz "Zostań Cyberbezpiecznikiem" jest skierowany do szerokiej grupy użytkowników Internetu. Ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy związanej z bezpieczeństwem komputerowym i teleinformatycznym.

Odwiedź stronę
Już po raz drugi w Europie organizowana jest w październiku kampania mająca na celu podniesienie poziomu świadomości dotyczącej zagrożeń w cyberprzestrzeni. Celem Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa jest zarówno popularyzacja wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, jak i promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii IT wśród szerokiej grupy użytkowników: w domu, w pracy, w szkole, na uczelni - co jest jednym z priorytetów europejskiej Strategii Cyber Bezpieczeństwa.

Kampania realizowana jest z inicjatywy Komisji Europejskiej przy współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) w krajach Unii Europejskiej.

Na stronie cybersecuritymonth.eu znaleźć można mapę wydarzeń Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, która prezentuje inicjatywy podejmowane w różnych krajach.

W Polsce partnerem kampanii jest NASK. Wśród wydarzeń, jakie odbędą się w naszym kraju w ramach ECSM można wymienić:
  • Konferencja TIKE 2013 "Technologie informacyjne i komunikacyjne dla edukacji", Łomża, 26 września 2013 r. tike2013.pwsip.edu.pl,
  • Konferencja SECURE 2013 : XVII konferencja na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego, Warszawa 9-10 pażdziernika 2013 r. (www.secure.edu.pl)
  • Quizy wiedzy o bezpieczeństwie dedykowane zarówno starszym , jak i najmłodszym użytkownikom sieci organizowane przez NASK na stronie www.bezpiecznymiesiac. pl w październiku 2013 r.
Więcej informacji o inicjatywach podejmowanych w naszym kraju w ramach Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa można znaleźć na stronie: www.bezpiecznymiesiac.pl oraz www.nask.pl
SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ I "ZOSTAŃ CYBERBEZPIECZNIKIEM"
Quiz dla użytkowników Internetu

Quiz "Zostań Cyberbezpiecznikiem" jest skierowany do szerokiej grupy użytkowników Internetu. Ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy związanej z bezpieczeństwem komputerowym i teleinformatycznym. Pytania zawarte w quizie weryfi kują znajomość zagadnień poruszanych na łamach polskiej wersji biuletynu "OUCH!", wydawanego co miesiąc przez Instytut SANS i CERT Polska. Tematyka biuletynu porusza kwestie związane z codziennym korzystaniem z komputera, Internetu oraz technologii komunikacyjnych. W magazynie poruszane są między innymi kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z sieci WiFi, zabezpieczaniem przed utratą danych, czy bezpiecznym korzystaniem z portali społecznościowych. Quiz, poza weryfi kacją posiadanej wiedzy, ma także walory edukacyjne, gdyż każde z pytań jest skomentowane przez eksperta i odsyła do źródeł, które w przystępnej formie wprowadzają w tematykę pytania. Quiz jest dostępny na stronie www.bezpiecznymiesiac.pl oraz stronie projektu NISHA http://nisha.cert.pl, mającego za cel podnoszenie świadomości użytk owników Internetu i wpisującego się w inicjatywę Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa.

POZNAJ BEZPIECZNY INTERNET Z PLIKIEM I FOLDEREM
quiz dla dzieci w wieku 7-10 lat

Quiz "Poznaj bezpieczny Internet z Plikiem i Folderem!" jest skierowany do młodszych użytkowników Internetu. Zapraszamy młodych internautów do sprawdzenia swojej znajomości zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Wystarczy rozwiązać quiz. Składa się on z 15 pytań, które przygotowali bohaterowie fi lmu "Przygody Plika i Foldera w Sieci". Na tych, którzy odpowiedzą dobrze na każde pytanie czeka dyplom za świetną znajomość zasad bezpiecznego poruszania się w Internecie. Każdy uczestnik, zanim przystąpi do quizu, może lepiej przygotować się do tego zadnia poznając przygody Plika i Foldera, podczas których wprowadzą oni dzieci w wirtualny świat, przedstawią możliwości, ale i potencjalne zagrożenia, jakie niesie za sobą Internet. Quiz dostępny na stronie www.bezpiecznymiesiac.pl. Przygody Plika i Foldera dostępne są na filmie i audiobooku na stronie www.plikifolder. pl.
Patronat: