Ostatnia edycja ECSM, cieszyła się zainteresowaniem ponad 30 tys. uczestników.      |      Ponad 25 tys. internautów przystąpiło do Quizu wiedzy o cyberbezpieczeństwie.      |      Zadanie HackMe zostało pobrane przez 910 internautów, spośród których wyłoniono 5 zwycięzców.      |      W konferencji SECURE wzięło udział ponad 400 osób oraz wystąpiło 54 prelegentów.      |      Konkurs Kursor 2.0. jest w trakcie realizacji http://edukator.pl/Konkursy,10485.html i także cieszy się sporym zainteresowaniem.

Październik miesiącem cyberbezpieczeństwa.

W październiku rusza czwarta edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month - ECSM). W trakcie kampanii zostaną zaprezentowane projekty oraz inicjatywy realizowane w krajach europejskich, związane zarówno z propagowaniem wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu jak i rozwojem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Celem ECSM, stworzonego z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz ENISA, jest przestrzeganie użytkowników cyberprzestrzeni przed potencjalnymi zagrożeniami oraz promowanie modelu świadomego i odpowiedzialnego korzystania z sieci. Więcej informacji dotyczących inicjatyw podejmowanych przez poszczególne kraje w ramach ECSM, znajduje się na stronie cybersecuritymonth.eu. NASK już po raz trzeci uczestniczy w kampanii ECSM. O realizowanych przez instytut projektach informujemy na stronie www.bezpiecznymiesiac.pl

Quiz wiedzy o cyberbezpieczeństwie

Quiz "Bezpieczeństwo w Internecie" jest skierowany do szerokiej grupy użytkowników Internetu. Ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy związanej z bezpieczeństwem komputerowym i teleinformatycznym.

Pytania zawarte w quizie weryfikują znajomość zagadnień poruszanych na łamach polskiej wersji biuletynu "OUCH!", wydawanego co miesiąc przez Instytut SANS i CERT Polska. Tematyka biuletynu porusza kwestie związane z codziennym korzystaniem z komputera, Internetu oraz technologii telekomunikacyjnych. W magazynie poruszane są między innymi kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z sieci WiFi, zabezpieczaniem przed utratą danych, czy bezpiecznym korzystaniem z portali społecznościowych. Quiz, poza weryfikacją posiadanej wiedzy, ma także walory edukacyjne, gdyż każde z pytań jest skomentowane przez eksperta i odsyła do źródeł, które w przystępnej formie wprowadzają w tematykę pytania.

Quiz jest dostępny na stronie portalu NISHA, mającego za cel podnoszenie świadomości użytkowników Internetu i wpisującego się w inicjatywę Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa Cyberbernetycznego.

Wyzwanie hackme

Rusza trzecia edycja HackMe!, konkursu stworzonego przez zespół CERT Polska działający w strukturach NASK. Sprawdź swoje umiejętności i podejmij wyzwanie.
ECSM HackMe

Konferencja SECURE 2015

Konferencja SECURE 2015, doroczna konferencja, o najdłuższej tradycji w Polsce, poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa teleinformatycznego, której organizatorami są NASK i działający w jego strukturach zespół CERT Polska. Wydarzenie adresowane jest do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny. Konferencja SECURE 2015 stanowi unikalną okazję, aby posłuchać czołowych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa z Polski i z całego świata. To także dostęp do najnowszej wiedzy o zagrożeniach i aktualnych trendach w bezpieczeństwie oraz forum wymiany doświadczeń.
secure.edu.pl

Konkurs KURSOR

Instytut badawczy NASK wraz z Fundacją Nauka i Wiedza organizują konkurs skierowany do społeczności szkolnej, promujący wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania. Konkurs podzielony zostanie na dwie kategorię:

Dla uczniów, która będzie polegać na stworzeniu nowoczesnej formy przekazu (np. krótki film video, mem internetowy) prezentującej zasady bezpiecznego Internetu lub zalety korzystania z TIK w szkole.

Dla nauczycieli, która będzie polegać na stworzeniu materiału prezentującego sposób wykorzystania materiałów KURSOR w codziennej praktyce szkolnej. Forma prezentacji może być dowolna – scenariusz lekcji, reportaż z działań szkolnych, videoblog.

Twórcy najciekawszych materiałów otrzymają nagrody w postaci gadżetów elektronicznych.

Konkurs Kursor

Tematy wiodące Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na kolejne tygodnie pażdziernika:

  • Cyberbezpieczeństwo – szkolenia dla pracowników.
  • Tworzenie kultury cyberbezpieczeństwa w pracy.
  • Tydzień Programowania dla każdego.
  • Zrozumieć Chmurę – rozwiązania dostępne dla każdego.
  • Wspólny rynek cyfrowy dla wszystkich.
Edycja - Bezpieczny Miesiąc 2014

Edycja - Bezpieczny Miesiąc 2013