Wyzwanie HackMe rozwiązane!     |      Współpraca międzynarodowa w ramach Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa Cybernetycznego (więcej)

Czym jest kampania ECSM?

W tym roku, w październiku, po raz trzeci w Europie (drugi raz w Polsce) startuje europejska kampania propagująca szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. W ramach kampanii ECSM (European Cyber Security Month) Komisja Europejska przy wsparciu ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) prezentuje inicjatywy podejmowane w krajach Unii Europejskiej (i nie tylko) skierowane do szerokiej rzeczy użytkowników cyberprzestrzeni. Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie cybersecuritymonth.eu.

W naszym serwisie bezpiecznymiesiac.pl , już po raz drugi prezentujemy w październiku wydarzenia zainicjowane przez NASK w ramach kampanii ECSM. Zachęcamy do uczestnictwa. W ubiegłym roku ponad 20 000 użytkowników z Polski wzięło udział w wydarzeniach wpisujących się w kampanię bezpiecznego miesiąca.

Quiz wiedzy o cyberbezpieczeństwie

Quiz "Bezpieczeństwo w Internecie" jest skierowany do szerokiej grupy użytkowników Internetu. Ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy związanej z bezpieczeństwem komputerowym i teleinformatycznym.

Pytania zawarte w quizie weryfikują znajomość zagadnień poruszanych na łamach polskiej wersji biuletynu "OUCH!", wydawanego co miesiąc przez Instytut SANS i CERT Polska. Tematyka biuletynu porusza kwestie związane z codziennym korzystaniem z komputera, Internetu oraz technologii telekomunikacyjnych. W magazynie poruszane są między innymi kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z sieci WiFi, zabezpieczaniem przed utratą danych, czy bezpiecznym korzystaniem z portali społecznościowych. Quiz, poza weryfikacją posiadanej wiedzy, ma także walory edukacyjne, gdyż każde z pytań jest skomentowane przez eksperta i odsyła do źródeł, które w przystępnej formie wprowadzają w tematykę pytania.

Quiz jest dostępny na stronie portalu NISHA, mającego za cel podnoszenie świadomości użytkowników Internetu i wpisującego się w inicjatywę Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa Cyberbernetycznego.

Wyzwanie hackme

Wyzwanie HackMe zakończone!

Rozwiązanie zadania dostępne jest pod tym adresem.

Konferencja SECURE 2014

Konferencja SECURE 2014, doroczna konferencja, o najdłuższej tradycji w Polsce, poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa teleinformatycznego, której organizatorami są NASK i działający w jego strukturach zespół CERT Polska. Wydarzenie adresowane jest do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny.

Konferencja SECURE 2014 stanowi unikalną okazję, aby posłuchać czołowych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa z Polski i z całego świata. To także dostęp do najnowszej wiedzy o zagrożeniach i aktualnych trendach w bezpieczeństwie oraz forum wymiany doświadczeń.

secure.edu.pl

Konkurs na artykuły o tematyce cyberbezpieczeństwa

Konkurs na artykuł o tematyce cyberbezpieczeństwa jest skierowany do osób, które publikują w sieci (lub dopiero zamierzają to robić) – artykuły poświęcone problemom bezpieczeństwa w Internecie, zagadnieniom ochrony komputerów i urządzeń mobilnych, problematyce ochrony prywatności w sieci i innym kwestiom związanym z cyberbezpieczeństwem.

Organizatorami konkursu są  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy oraz Fundacja Nauka i Wiedza. Konkurs odbywa się w ramach europejskiej kampanii ECSM (European Cyber Security Month)

Celem konkursu jest aktywizacja osób, które dysponując wiedzą na temat bezpieczeństwa cyberprzestrzeni mogą dzielić się tą wiedzą z szeroką rzeszą użytkowników internetu poprzez publikowane artykułów w sieci. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestnika oryginalnego artykułu poświęconego tematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (zagrożenia dla bezpiecznego korzystania z Internetu, dobre praktyki radzenia sobie z konkretnymi zagrożeniami, ciekawe odkrycia dotyczące słabości systemów bądź aplikacji i sposoby przeciwdziałania im).

Dla autorów najciekawszych artykułów przewidziane są nagrody rzeczowe.

Konkurs na artykuł o cyberbezpiecześtwie

Konkurs KURSOR 2.0

KURSOR 2.0 jest to projekt edukacyjny realizowany przez NASK oraz Fundację Nauka i Wiedza. Jest skierowany do całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, pedagogów, dyrektorów szkół. Ma za zadanie wsparcie procesu bezpiecznego i efektywnego wykorzystywania nowych technologii w szkole, a także podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Regulamin konkursu

Tematy wiodące Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na kolejne tygodnie pażdziernika:

  • Szkolenia dla pracowników i ogółu użytkowników cyberprzestrzeni
  • Ochrona komputerów oraz urządzeń mobilnych
  • Bezpieczeństwo aplikacji – zadania dla studentów
  • Podnoszenie wiedzy i umiejętności technicznych dotyczących cyberbezpieczeństwa
  • Prywatność w sieci – problem wszystkich użytkowników
Poprzednia edycja - Bezpieczny Miesiąc 2013